OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Archiwum kategorii: Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kaliszu ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji na dzierżawę pomieszczeń kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu, ul. Ciasna 16. 

Ze szczegółami oferty dzierżawy można zapoznać się na stronie www.szkolapodstawowa3.kalisz.pl 

Szczegółowe informacje dot. SWZ pod nr. telefonu (062) 767-67-47 

Kalisz, dn. 27.06.2024r. 

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik 1 – wniosek ofertowy

Załącznik 2 – umowa-projekt

Poprzednia aktualność
Zakończenie roku szkolnego
Następna aktualność
Agata Aleksandrzak