Odznaka Słowackiego

Obchodzony w roku szkolnym 2009/2010 jubileusz 120-lecia istnienia Szkoły oraz uroczystość nadania Gimnazjum nr 2 imienia Juliusza Słowackiego stały się okazją do ustanowienia nagród i odznaczeń dla uczniów zaangażowanych w różnorodne aspekty życia i pracy naszej szkoły. W związku z przekształceniem Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Szkołę Podstawową Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w 2017 roku w nowym roku szkolnym 2017/2018 opracowany został projekt nowej Odznaki Słowackiego dla uczniów szkoły podstawowej.

Nagrodę przyznaje Kapituła na pisemny wniosek dyrektora szkoły, nauczyciela lub przewodniczącego Rady Rodziców, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o przyznaniu odznaczenia decyduje przewodniczący Kapituły.

Odznaka może być przyznana uczniowi w jednej z dwóch kategorii:

  • za osiągnięcia  w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
  • za działalność na rzecz szkoły.

Poniżej pełny tekst regulaminu Odznaki dla uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3:
Pobierz dokument

Poniżej pełny tekst regulaminu Odznaki dla uczniów klas VI – VIII Szkoły Podstawowej Nr 3:
Pobierz dokument
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2022/2023:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2020/2021:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2019/2020:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2018/2019:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2017/2018:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2016/2017:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2015/2016:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2014/2015:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2013/2014:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2012/2013:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2011/2012:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2010/2011:
Pobierz dokument

Protokół Odznaki Słowackiego 2009/2010:
Pobierz dokument