Ważne daty

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 12 lutego 2024 r. – 25 lutego 2024 r.
Czas trwania pierwszego okresu 4 września 2023 r. –  31 stycznia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca 2024 r. – 2 kwietnia 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty 14, 15, 16 maja 2024 r. o godzinie 9.00;
termin dodatkowy 10, 11, 12 czerwca 2024 r.
Czas trwania drugiego okresu 1 lutego 2024 r.  – 21 czerwca 2024 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

 Data Uwagi
29, 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

poniedziałek, wtorek

czwartek

14, 15, 16 maja 2024 r.

17 maja 2024 r.

egzamin ósmoklasisty
(wtorek, środa, czwartek)

piątek po egzaminach

31 maja 2024 r. piątek

Spotkania wychowawców z rodzicami

12 września 2023 r. (wtorek)
klasy 4 – 8
organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty, deklaracje na egzamin z języków obcych, program wychowawczo-profilaktyczny
14 listopada 2023 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
30 stycznia  2024 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
23 kwietnia 2024 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

 

Informacje dotyczące zawiadomień o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi ocenami zachowania oraz dotyczące przewidywanych ocen na koniec roku szkolnego:

  • 19.12.2023 r.  – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec I okresu,
  • 14.05.2024 r.  – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi z zachowania na koniec II okresu,
  • 7.06.2004 r. – zawiadomienie o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego.