Ważne daty

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.
Ferie zimowe 15 lutego 2021 r. – 28 lutego 2021 r.
Czas trwania pierwszego okresu 1 września 2020 r. –  31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia 2021 r. – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maja 2021 r. o godzinie 9.00;
termin dodatkowy 16, 17, 18 czerwca 2021 r.
Czas trwania drugiego okresu 1 lutego 2021 r.  – 25 czerwca 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

 Data Uwagi
4,5 stycznia 2021 r. poniedziałek, wtorek przed Świętem Trzech Króli
 25, 26, 27 maja 2021 r. egzaminy ósmoklasisty
(wtorek, środa, czwartek)
24 maja 2021 r.
28 maja 2021 r.
poniedziałek przed egzaminami
piątek po egzaminach
4 czerwca 2021 r. piątek po Bożym Ciele

 

Spotkania wychowawców z rodzicami

29 września 2020 r. (wtorek) organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty, deklaracje na egzamin z języków obcych
17 listopada 2020 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
2 lutego  2021 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
27 kwietnia 2021 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

 

Wtorkowe drzwi otwarte dla rodziców od 17.00-18.00

  • 20.10.2020 r.
  • 15.12.2020 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 30. 03.2021 r.
  • 18.05.2021 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec II okresu