Nabór

W tym roku szkolnym nie możemy, jak zawsze, zaprosić Państwa do naszej szkoły na tradycyjny Dzień Otwarty. Otwieramy więc przed Państwem drzwi wirtualne – by przemieścić się po naszej szkole, zajrzeć do klas, zobaczyć poszczególne przestrzenie – wystarczy klikać w ruchome elementy. Zapraszamy!

Kliknij, aby otworzyćlink do strony: spacer po szkole

REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

NABÓR do klasy 1 i oddziału przedszkolnego

 • Od 14 marca 2022 r. zgłoszenia do klas 1 szkół obwodowych.
 • Od 1 czerwca do 10 czerwca 2022 r. złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 uczniów spoza obwodu oraz do oddziału przedszkolnego.
 • 13 czerwca – 22 czerwca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/szkoły.
Rekrutacja do przedszkoli
Rekrutacja do szkół podstawowych

 • 27 czerwca 2022 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.
 • 4 lipca 2022 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Od 5 do 7 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej https://uzupelniajaca-sp-kalisz.nabory.pl/
 • 22 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  niezakwalifikowanych
 • 29 lipca 2022 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Potwierdzenie woli nauki w placówce w związku z zakwalifikowaniem kandydata w drodze rekrutacji elektronicznej odbywa się wyłącznie poprzez kliknięcie przycisku, który pojawi się po zalogowaniu rodzica do systemu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Ulotka informacyjna – czytaj dokument

ZAPRASZAMY do klasy  7 dwujęzycznej 

Zapraszamy również uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2022/23 w klasie 7 dwujęzycznej.

 • Od 4 maja do 20 maja 2022 r. przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego sekretariatsp3kalisz@gmail.com
 • 27 maja 2022 r. o godzinie 14.00  – test predyspozycji językowych z języka angielskiego (60 minut)
  1. Odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Każdy kandydat musi się zgłosić w dniu przeprowadzenia testu o godzinie 13:30 w siedzibie Szkoły.
  3. Każdy kandydat w dniu przeprowadzenia testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację.
 • 3 czerwca 2022 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych
  1. Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej w gablocie przy sekretariacie w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Zakodowane wyniki testu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Każdy kandydat przystępujący do testu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do testu predyspozycji językowych i określenie ilości uzyskanych punktów.
 • 24 – 29 czerwca 2022 r.  – zostaną wywieszone w placówkach listy  dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.
  2. Oryginał świadectwa z klasy VI należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej do godziny 15:00.
 • 4 lipca 2022 r.  – zostaną wywieszone w placówkach listy  dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

By dowiedzieć się, jak wygląda nauka w zespole dwujęzycznym, należy klikać na poszczególne przedmioty w planie lekcji, a potem w pulsujące elementy: https://view.genial.ly/60412…sp-3-w-kaliszu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Deklaracja dla uczniów spoza obwodu szkoły

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (62) 767-67-47 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.
W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z obwodu.  Przy rekrutacji do klas dwujęzycznych nie obowiązuje rejonizacja.
Obwód szkoły

Aleja Wojska Polskiego zakres nr: od 115 do 151 (tylko nieparzyste), Alfonsa Parczewskiego zakres nr: od 5 do 10, Babina zakres nr: od 12 do 19, Browarna cała ulica, Ciasna cała ulica, Franciszkańska cała ulica, Fryderyka Chopina
cała ulica, Gabriela Narutowicza cała ulica, Garbarska cała ulica, Kadecka cała ulica, Kazimierzowska cała ulica, Kolegialna cała ulica, Łazienna cała ulica, Mariańska cała ulica, Piekarska cała ulica, Piskorzewie zakres nr: od 1 do 7 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 4 (tylko parzyste), Piskorzewska cała ulica, Przechodnia cała ulica, Rzeźnicza
cała ulica, Sukiennicza cała ulica, Szkolna cała ulica, Śródmiejska zakres nr: od 1 do 25 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 16 (tylko parzyste), Świętego Stanisława cała ulica, Tadeusza Kościuszki zakres nr: od 14 do 24, Targowa cała ulica, Towarowa cała ulica, Wodna zakres nr: od 1 do 7, Złota zakres nr: od 1 do 29 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 20 (tylko parzyste).

https://www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz/videos/1435521099909692/
Film promujący szkołę pt.: Zobacz co Sherlock Holmes odkrył w naszej szkole – czerwiec 2017