Nabór

 Zapraszamy Państwa do naszej szkoły na tradycyjny Dzień Otwarty

1 marca 2023 roku od 16.30 do 18.30.

Otwieramy również przed Państwem drzwi wirtualne – by przemieścić się po naszej szkole, zajrzeć do klas, zobaczyć poszczególne przestrzenie – wystarczy klikać w ruchome elementy. Zapraszamy!

Kliknij, aby otworzyć

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/2024

NABÓR do klasy 1 Rekrutacja do szkół podstawowych

 • Od 27 lutego 2023 r. zgłoszenia do klas 1 szkół obwodowych.
 • Od 1 czerwca do 9 czerwca 2023 r. złożenie wniosku o przyjęcie do klasy 1 uczniów spoza obwodu
Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 czerwca 9 czerwca 5 lipca 7 lipca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12 czerwca 23 czerwca 10 lipca 14 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 czerwca 21 lipca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 28 czerwca 30 czerwca 24 lipca 25 lipca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 4 lipca 28 lipca
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 
Kryterium Wartość kryterium
w punktach
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły 64
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z tego zespołu 32
Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu 16
Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic 8
 Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki 4

NABÓR do oddziałów przedszkolnych Rekrutacja do przedszkoli

 • Od 6 lutego do 27 lutego 2023 r składanie deklaracji pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym
 • Od 27 lutego do 10 marca 2023 r. rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
rozpoczęcie zakończenie rozpoczęcie zakończenie
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27 lutego 10 marca 11 kwietnia 13 kwietnia
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13 marca 24 marca 17 kwietnia 21 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 marca 26 kwietnia
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki 30 marca 1 kwietnia 27 kwietnia 28 kwietnia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 kwietnia 5 maja

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Ulotka informacyjna – czytaj dokument

ZAPRASZAMY do klasy  7 dwujęzycznej 

Zapraszamy również uczniów chętnych do rozpoczęcia nauki w roku szkolnym 2023/24 w klasie 7 dwujęzycznej.

 • Od 4 maja do 19 maja 2023 r. przyjmowanie zgłoszeń lub wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego sekretariatsp3kalisz@gmail.com
 • 2 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00  – test predyspozycji językowych z języka angielskiego (60 minut)
  1. Odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Każdy kandydat musi się zgłosić w dniu przeprowadzenia testu o godzinie 13:30 w siedzibie Szkoły.
  3. Każdy kandydat w dniu przeprowadzenia testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację.
 • 4 lipca 2023 r.  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych
  1. Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej w gablocie przy sekretariacie w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16.
  2. Zakodowane wyniki testu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.
  3. Każdy kandydat przystępujący do testu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do testu predyspozycji językowych i określenie ilości uzyskanych punktów.

By dowiedzieć się, jak wygląda nauka w zespole dwujęzycznym, należy klikać na poszczególne przedmioty w planie lekcji, a potem w pulsujące elementy: https://view.genial.ly/60412…sp-3-w-kaliszu

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS 7 DWUJĘZYCZNYCH

Wniosek o przyjęcie do klasy 7 dwujęzycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (62) 767-67-47 oraz osobiście w sekretariacie szkoły.
W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z obwodu.  Przy rekrutacji do klas dwujęzycznych nie obowiązuje rejonizacja.
Obwód szkoły

Aleja Wojska Polskiego zakres nr: od 115 do 151 (tylko nieparzyste), Alfonsa Parczewskiego zakres nr: od 5 do 10, Babina zakres nr: od 12 do 19, Browarna cała ulica, Ciasna cała ulica, Franciszkańska cała ulica, Fryderyka Chopina
cała ulica, Gabriela Narutowicza cała ulica, Garbarska cała ulica, Kadecka cała ulica, Kazimierzowska cała ulica, Kolegialna cała ulica, Łazienna cała ulica, Mariańska cała ulica, Piekarska cała ulica, Piskorzewie zakres nr: od 1 do 7 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 4 (tylko parzyste), Piskorzewska cała ulica, Przechodnia cała ulica, Rzeźnicza
cała ulica, Sukiennicza cała ulica, Szkolna cała ulica, Śródmiejska zakres nr: od 1 do 25 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 16 (tylko parzyste), Świętego Stanisława cała ulica, Tadeusza Kościuszki zakres nr: od 14 do 24, Targowa cała ulica, Towarowa cała ulica, Wodna zakres nr: od 1 do 7, Złota zakres nr: od 1 do 29 (tylko nieparzyste), zakres nr: od 2 do 20 (tylko parzyste).

https://www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz/videos/1435521099909692/
Film promujący szkołę pt.: Zobacz co Sherlock Holmes odkrył w naszej szkole – czerwiec 2017