Misja i koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w latach 2017-2019

Wpisy dokonane kolorem niebieskim oznaczają zmiany naniesione we wrześniu 2017 po analizie stopnia realizacji zadań przyjętych do realizacji w roku 2014, niektóre wykreślone zostały już zrealizowane lub po przeprowadzonych rozmowach z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły zostały zastąpione innymi, bardziej potrzebnymi z racji przekształcenia szkoły w ośmioletnią szkołę podstawową.

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument