Opieka zdrowotna

Informacja dla rodziców

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotna w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Mariola Pyszkowska. Pielęgniarka pracuje w godzinach:

 •        wtorek           8.00 – 11.15
 •        czwartek     11.30 – 14.00

2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • prowadzenie u uczniów klas I do VI grupowej profilaktyki fluorkowej
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów

3. W przypadku, gdybyście państwo nie życzyli sobie,  żeby dziecko było objęte opieką zdrowotną macie państwo prawo do wyrażenia „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio u świadczeniodawcy (druki dostępne u świadczeniodawcy).

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

 

INFORMACJA O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ

Załącznik nr 1 do pisma WSSM 8030.2.37.2019 z dnia 10.09.2019r.

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:

 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska,
 • w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak,
 • w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)- NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ „ EURODENT” s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz,
 • Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia-Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz,
 • NZOZ „CALISIA” , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz,
 • Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk, ul. M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz,
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak,
  ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz,
 • KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz,
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki, ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.