Opieka zdrowotna

Informacja dla rodziców

1. Profilaktyczną opiekę zdrowotna w szkole sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Mariola Pyszkowska. Pielęgniarka pracuje w godzinach:

 •        poniedziałek  11.30 – 14.00
 •        wtorek             8.00 – 11.30
 •        czwartek        11.30 – 14.00

2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
 • prowadzenie u uczniów klas I do VI grupowej profilaktyki fluorkowej
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów

3. W przypadku, gdybyście państwo nie życzyli sobie,  żeby dziecko było objęte opieką zdrowotną macie państwo prawo do wyrażenia „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio u świadczeniodawcy (druki dostępne u świadczeniodawcy).

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019r., poz. 1078)

INFORMACJA O OPIECE STOMATOLOGICZNEJ

Załącznik nr 1 do pisma WSSM 8030.2.37.2019 z dnia 10.09.2019r.

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych:

 • w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 12-17, środa 10-15, czwartek 8-13)
 • Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Barbara Fijałkowska, rejestracja pod nr 608 495 055 – w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 10.30 16.30, wtorek 9.30-13.30, Środa 11.30-16.30);
 • Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak, rejestracja pod nr 505 079 363 – w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13)
 • NZOZ CALISIA, rejestracja pod nr 62 500 00 00, 62 500 00 01 – Serbinowska 5;
 • NZOZ EURODENT” Agnieszka Brodnicka, Remigiusz Błaszczyk s.c., (usługi świadczone są: pn.-pt. 8.00-18.00 ) rejestracja pod nr 511 188 111;

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

 • NZOZ ,,EURODENT” Agnieszka Brodnicka, Remigiusz Błaszczyk s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz, 511 188 111;
 • NZOZ , Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz, 62 766 66 22;
 • Stomatologia – Dobrzec” S.C. Helena Kokot- Madejczyk, Elżbieta Gabrysiak, Mirosława Humieja”, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz, 62 764 85 75
 • NZOZ „DENTIX” s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz, 62 757 74 00;
 • NZOZ ,CALISIA”, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz, 62 500 00 00;
 • Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz, 62 767 71 75;
 • Gabinet Stomatologiczny Malgorzata Rączy-Olczak, ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz, 62 753 01 62;
 • Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak- Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz, 502 691 989;
 • KALMEDICA Sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz, 62 502 46 61;
 • Gabinet Stomatologiczny- Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz, 694 507 789.