Sylwetka absolwenta

Dążeniem szkoły jest przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowanie samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę posiada następujące cechy:

  • Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny
  • Samodzielny, zaradny, otwarty
  • Uczciwy, prawy, empatyczny
  • Kulturalny, taktowny, szanujący innych
  • Krytyczny wobec siebie i innych
  • Przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym