Dzieci Dzieciom

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Kaliszu: p. Majką Graf, p. Agnieszką Wypych i p. M. Suchodolskim zaprosili naszą szkołę do współpracy. Efektem była realizacja projektu Dzieci Dzieciom objętego honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego. Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na odmienne potrzeby osób niesłyszących, a także ukazanie podobieństw, które cechują wszystkich potencjalnych odbiorców kultury.

Celami szczegółowymi było:

  • zapoznanie uczniów z prawami dziecka, przełamanie bariery i stereotypów w postrzeganiu osób niesłyszących, poszerzenie świadomości na temat problemów i trudności osób niesłyszących,
  • wypracowanie pozytywnych wzorów zachowania w stosunku do osób niesłyszących,
  • rozbudzenie empatii w młodzieży przyczyniającej się do integracji z osobami niesłyszącymi,
  • uwrażliwienie na problemy nietolerancji i agresji w szkole, integracja uczniów słyszących z ich niesłyszącymi rówieśnikami,
  • prezentacja twórczości artystycznej niesłyszącej i słyszącej młodzieży oraz prezentacja efektów wspólnych warsztatów.

W projekcie uczestniczyło 35 uczniów – przedstawicieli 11 zespołów klasowych z naszej szkoły oraz grupa młodzieży niesłyszącej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu. Ważnym elementem realizacji projektu było przekazanie przez klasowych liderów, zdobytej w czasie warsztatów wiedzy kolegom ze swoich klas. Kolejnym etapem była wspólna praca twórcza uczniów z obu szkół nad stworzeniem teledysku pt. NASTAW SIĘ NA SZCZĘŚCIE

9 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury i Sztuki odbyło się uroczyste podsumowanie tego programu. Podczas gali zostały wręczyły pamiątkowe tableau dla wszystkich klas, a każdy lider otrzymał upamiętniającą jego udział w projekcie pocztówkę. W dalszej części zostały zaprezentowane dwa filmy dokumentujące działania projektowe. Pierwszy pokazywał kulisy pracy przy projekcie, drugi zaś to wspomniany wcześniej teledysk Na zakończenie nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Słyszącej Sercem.