„AiR”- aktywność i rozwój

Projekt „Budząca się szkoła” ma na celu wspieranie szkół w mądrych zmianach, w ich lepszym dostosowaniu do wymogów współczesnego świata. Każda zmiana wiąże się z pewnymi obawami. Oczywiście i w naszym zespole takie obawy były. Zmiany rozpoczęliśmy od siebie, czyli od nauczycieli. Postawiliśmy więc na:

  • bardziej efektywne wykorzystanie czasu w procesie lekcyjnym,
  • zmianę metod pracy w celu poprawy jakość nauczania,
  • stworzenie takich warunków, aby uczniowie lubili się uczyć,
  • unikanie zadawania prac domowych, które nie rozwijają wiedzy i umiejętności ucznia.

Polega to na tym, iż zadania domowe nie są obowiązkowe. Uczeń sam wybiera co go interesuje i co chce ćwiczyć, jednak nie musi tego robić i nie zostanie za to ukarany oceną niedostateczną. Aby młody człowiek nauczył się odpowiedzialności, musi mieć możliwość dokonywania wyboru. W chwili obecnej jest to program pilotażowy trwający dwa miesiące. W tym czasie dyskutujemy, konsultujemy i podsumowujemy, zbieramy wnioski. Na koniec zapytamy rodziców, jak realny wpływ mają te zmiany na ich dzieci.

radiopoznan.fm  –> Taki eksperyment szykuje Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu
www.rc.fm  –>  NIC NIE ZADANE 🙂
Teleexpress Extra  –> Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu rezygnuje z prac domowych
faktykaliskie.pl  –>  W tej szkole prace domowe są dla chętnych
Życie Kalisza nr 12/2018  –>  Uczniowie bez prac domowych
www.rc.fm –>  Tylko dla chętnych

kalisz.pl –> „Trójka” na mapie Budzących się Szkół

https://strefaedukacji.pl/szkola-bez…/ar/c5-16952025…