WebQuesty

Starając się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do uczenia się podpatrujemy nowinki dydaktyczne, a do takich właśnie zalicza się WebQuest, który jest formą pobudzającą uczniów do aktywności w czasie zajęć.

Priorytetem WebQuestu jest kształcenie kompetencji potrzebnych do życia w epoce cyfrowej m.in. umiejętności łączenia wiedzy i oceniania przydatności informacji. Uczeń poszukując odpowiedzi na postawiony przez nauczyciela problem, wykorzystując do pracy iPady, pozyskuje i gromadzi wiedzę przede wszystkim z Internetu oraz opracowuje i prezentuje wyniki.

Metoda WebQuest została zbudowana w oparciu o metodę projektu:

 • tak samo dąży do zmobilizowania ucznia do samodzielnej pracy badawczej, mobilizuje go,
 • ważniejsze od tego, aby uczeń posiadał encyklopedyczną wiedzę jest to, aby umiał komunikować się z innymi, współpracować w grupie, negocjować, poszukiwać informacji na dany temat, selekcjonować je i opracowywać,
 • uczy umiejętności tworzenia jednego produktu finalnego, nastawienia na cel, odpowiedzialności za siebie i innych, kierowania i organizowania warsztatu pracy,
 • obie metody stawiają na twórcze myślenie i kreatywność ucznia.

Dzięki WebQuestowi uczeń przekonuje się, że ma wpływ na to, jaka wiedza, w jakiej ilości i jakości do niego trafi,  że to człowiek rządzi Internetem, a nie odwrotnie.

Przykłady zajęć :

  • Kampania reklamowa miłości (z wykorzystaniem sceny balkonowej z „Romea i Julii”) (14.03.2016)
  • Niedaleko pada bryła od Minecrafta (25.04.2016)
  • Romantyczne zaręczyny w komediowym ujęciu (16.02.2017)
  • Woda źródłem życia (7.04.2017)

 • Interaktywne muzeum przyrodnicze w Kaliszu (23.05.2017)