18 października – Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Archiwum kategorii: Aktualności

Czy wiecie, że… 

 • Na świecie żyje około 46 mln współczesnych niewolników, a w Polsce jest ich około 181 tysięcy.
 • Do nowoczesnego niewolnictwa zalicza się również mobbing.
 • Współczesny niewolnik to osoba, która przede wszystkim jest zdeterminowana do zarabiania pieniędzy i trafia do ludzi, którzy ją wykorzystują.
 • Według Międzynarodowej Organizacji Pracy praca przymusowa (zniewolenie poprzez pracę) to przejęcie nad pracownikiem kontroli skutkujące naruszeniem praw człowieka.
 • Światowy Indeks Niewolnictwa informuje (na podstawie danych zebranych ze 167 krajów świata), że aż 2/3 niewolników mieszka w krajach azjatyckich. W pierwszej piątce znalazły się: Indie, Chiny, Pakistan, Bangladesz i Uzbekistan.
 • Z badań wynika, że nie ma na świecie kraju, którego problem niewolnictwa nie dotyczy.
 • Problem niewolnictwa w znacznej mierze dotyczy również Polski.
 • Problem dotyka także mieszkających w Polsce mniejszości narodowych.
 • Szczególną grupą niewolników w Polsce są Ukraińcy. (Bardzo często nie sprzeciwiają się ewidentnemu wykorzystywaniu ich przez pracodawców, bo na tamtejszym rynku pracy panuje jeszcze gorsza sytuacja).
 • Artykuł 3 i 4 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi, że: Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności, a niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.
 • W 2021 roku Polacy wykupili około 130 rodzin niewolniczych w Pakistanie.
 • Wykupienie jednej rodziny z niewoli, np. w Indiach czy Pakistanie, kosztuje około 8- 10 tysięcy złotych.
 • W krajach azjatyckich do niewoli najczęściej trafiają ludzie, którzy ratując życie swoich chorych krewnych, zapożyczają się i nie są w stanie spłacić długów.
 • Do niewoli w Pakistanie można trafić również z powodu długów sołtysa wsi. Cała wioska musi wtedy pracować  np. w fabryce cegieł.
Poprzednia aktualność
Zuchowe barwy jesieni
Następna aktualność
Jesienne sówki