Świetlica – szkolna przestrzeń wolnego czasu

Archiwum kategorii: Świetlica

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo–wychowawczo–dydaktyczną. Celem jej działalności  jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i zabawy.

Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań dzieci i nadrabianiu zaległości  w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Uczniowie mają możliwość skorzystania z różnych form zajęć zapewniających im prawidłowy rozwój fizyczny. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także dostrzegania ich u innych.  Kształcimy również umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Uczymy dzieci ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań, zachowania się w sytuacjach trudnych (takich jak doznanie przykrości, przegrana) oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw

Poprzednia aktualność
Sukces Gabrysi z klasy 3d
Następna aktualność
Wystawa Literatury Młodzieżowej