Stypendium im. świętego Jana Pawła II

Archiwum kategorii: Aktualności

Informujemy, iż osoby pragnące ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II w roku szkolnym 2022/2023 proszone są o składanie wniosków u pedagoga szkolnego do dnia 23.06.2023 roku.

Warunki otrzymania stypendium:

  • Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV-VIII
  • Średnia ocen na podstawie ocen z przedmiotów obowiązujących za dany rok szkolny:
    • uczniowie klas IV-VI – minimum 5,70
    • uczniowie klasy VII i VIII – minimum 5,20
  • Próg dochodowy: dochód do 2.000,00 zł netto na członka rodziny
  • Dodatkowe osiągnięcia w nauce (poza wysoką średnią ocen) lub przejawianie aktywnej postawy społecznej, potwierdzone przez szkołę lub wnioskodawcę opiniami, dokumentami bądź oświadczeniem.

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie:

Regulamin

Wniosek (proszę drukować dwustronnie)

Zgoda

Poprzednia aktualność
Majowe zbiórki
Następna aktualność
Wyniki konkursu mitologicznego