Zapraszamy do klasy 7 dwujęzycznej

Archiwum kategorii: Aktualności

Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2023 roku rozpocznie naukę w naszej szkole, mającej  już  dziesięcioletnie doświadczenie w kształceniu dwujęzycznym. By dowiedzieć się, jak wygląda nauka w zespole dwujęzycznym, należy klikać na poszczególne przedmioty w planie lekcji, a potem w pulsujące elementy.

https: zapraszamy-do-sp-3-w-kaliszu

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego od 4 maja do 19 maja 2023 r.

Terminarz i zasady rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej na rok szkolny 2023/2024:

Termin w postępowaniu rekrutacyjnymRodzaj czynności
4 maja do 19 maja 2023r.Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu osobiście lub elektronicznie sekretariatsp3kalisz@gmail.com
2.06.2023r. godzina 14:00Test predyspozycji językowych z języka angielskiego.
(45 minut) Odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16. Każdy kandydat musi się zgłosić w dniu przeprowadzenia testu o godzinie 13:30 w siedzibie Szkoły. Każdy kandydat w dniu przeprowadzenia testu powinien przed wejściem do wyznaczonej sali okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiającym identyfikację.  
do 5.06.2023r. godzina 14:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych. Wyniki będą podane w formie papierowej listy umieszczonej w gablocie przy sekretariacie w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16. Zakodowane wyniki testu będą opublikowane na stronie internetowej szkoły.Każdy kandydat przystępujący do testu może za potwierdzeniem odbioru z sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 otrzymać zaświadczenie poświadczające fakt przystąpienia do testu predyspozycji językowych i określenie liczby uzyskanych punktów.
od 23.06.2023r. do 27.06.2023r.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej. Oryginał świadectwa z klasy VI należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Ciasnej 16 do godziny 15:00.
4.07.2023r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego. Listy będą podawane wyłącznie w formie papierowej w gablocie przy sekretariacie w siedzibie szkoły.Informacje nie będą udostępniane drogą elektroniczną ani telefoniczną.
Poprzednia aktualność
Młodzi patrioci
Następna aktualność
Wycieczka do Łodzi