Wakacje w mieście

Archiwum kategorii: Aktualności

Podstawowe informacje o programie WAKACJE W MIEŚCIE

UCZESTNICY:
dzieci z Kalisza uczęszczające do szkół podstawowych

GODZINY ZAJĘĆ: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

TERMIN od 1.07.2019 r. – do 26.07.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych):
Szkoła Podstawowa nr 1 | ul. 3 Maja telefon do sekretariatu: 62 501 84 88 e-mail: sp1@um.kalisz.pl Szkoła Podstawowa nr 17 | ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 3 b telefon do sekretariatu: 62 765 34 33 e-mail: sekretariat@sp17.kalisz.pl

TERMIN od 29.07.2019 r. – do 23.08.2019 r. (oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych):
Szkoła Podstawowa nr 3 | ul. Ciasna 16 telefon do sekretariatu: 62 767 67 47 e-mail: sekretariatsp3kalisz@gmail.com Szkoła Podstawowa nr 8 | ul. Serbinowska 22 a telefon do sekretariatu: 62 764 68 93 e-mail: sp8.sekretariat@interia.eu

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY :

  • zajęcia mają charakter otwarty: gry, zabawy, konkursy o charakterze profilaktycznym (dostosowane do grup wiekowych uczestników),
  • organizator nie zapewnia wyżywienia,
  • organizator zapewnia niezbędne materiały do prowadzenia zajęć,
  • rodzice odpowiadają za opiekę przed i po zajęciach oraz za godziny wyjścia i przyjścia dziecka na zajęcia.

UWAGA:

  1. Wyrażenie chęci uczestnictwa dzieci w proponowanych zajęciach można zgłaszać w terminie od 17.06.2019 do 28.06.2019 r. telefonicznie, osobiście w sekretariatach ww szkół lub drogą mailową (tytuł: wakacje w mieście).
  2. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach w ramach „Wakacji w Mieście” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wakacji, który jest dostępny na stronie Urzędu Miasta www.kalisz.pl i w sekretariatach ww szkół.

ORGANIZATOR – URZĄD MIASTA KALISZA ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓLNEJ ZABAWY. Zadanie realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

REGULAMIN akcji Wakacje w Mieście (2019)

Wakacje 2019 – plakat

Poprzednia aktualność
ZAPRASZAMY DO KLAS 4 I 7
Następna aktualność
Człowiekiem ten, kto uwierzy w ideały ...