„Zadbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, w którym mieszkasz.”

Celem innowacji wprowadzonej w roku szkolnym 2023/2024 jest uświadomienie uczniom, że podczas przerwy bez telefonu mogą skorzystać z proponowanych aktywności ruchowych na tzw.: „aktywnych przerwach”, zachęcenie uczniów do rozwijania aktywności fizycznej, poprzez uświadomienie korzyści płynących z ruchu, zapoznanie z metodami relaksacji, uświadomienie znaczenie posiadania właściwych nawyków żywieniowych, ukazanie powiązania pomiędzy zdrowiem psychicznych i ruchem oraz zachęcenie uczniów unikających zajęć do zmiany nastawienia.