Starsi dla młodszych

Projekt skierowany jest do uczniów I-VII.

Celami przedsięwzięcia są:

  • edukacja z zakresu biologii i geografii,
  • działania rozwijające kompetencje autoprezentacji uczniów,
  • zacieśnianie więzi pomiędzy społecznością szkolną.