Skarby Modlitwy – odkryj swoją drogę do Boga

Innowacja programowo-metodyczna adresowana do uczniów klas III.

Klasa III szkoły podstawowej jest dla uczniów religii rokiem przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej. W tym czasie uczniowie zobowiązani są do opanowania pamięciowego treści modlitw Małego Katechizmu. To działanie jest odpowiedzią nauczyciela religii na zniechęcenie czy brak motywacji uczniów do opanowania tych treści. Innowacja ma za zadanie zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy, do uczenia się modlitw, do odkrywania ich wartości oraz chętnego praktykowania swojej wiary.

Innowacja „Skarby modlitwy – odkryj swoją drogę do Boga” opierać się będzie przede wszystkim na zasadach grywalizacji, która jest zastosowaniem mechanizmów i elementów obecnych w grach (takich jak: punkty, poziomy, tabele wyników, wyzwania) w środowisku innym niż gra. Grywalizacja w edukacji to nadanie jakiejś aktywności charakteru gry, po to, by podnieść motywację do jej wykonania.

Dlatego też cały proces opanowania przez uczniów modlitw Małego Katechizmu oraz ich zaangażowanie religijne opierać się będzie na przygotowanej przez nauczyciela fabule gry o tematyce religijnej, która zawierać będzie poszczególne etapy.