Przygoda z biblioteką

Innowacja będzie realizowana w klasie 0a.

Celami innowacji są:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • rozbudzanie u dzieci postawy twórczej,
  • kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej.