Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – w świecie bazgrołkowych emocji

Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – w świecie bazgrołkowych emocji” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również odnosi się do założeń Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego dotyczących rozpoznawania i nazywania emocji, kształtowania umiejętności społecznych dzieci w zakresie porozumiewania się, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

W roku szkolnym2023/2024 będzie realizowany w klasach 0a, 0b, 0c.