Pojekt Krokus

Celem Projektu Krokus zainicjowanego przez Holocaust Education Ireland, którego koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja jest wprowadzenie młodych ludzi w historię Holokaustu poprzez konkretne działanie oraz zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z postaw rasistowskich i innych form uprzedzenia i dyskryminacji. W tegorocznej edycji projektu (2023/2024) bierze udział około 500 szkół. W ramach Projektu Krokus uczniowie sadzą jesienią cebulki żółtych krokusów. Kwiaty zakwitają na początku wiosny. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedzają lekcje i zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście.