Luźne lekcje z naukowcami – poznajemy i eksperymentujemy

Celem tego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest przybliżenie uczniom znanych postaci ze świata nauki. Uczniowie zdobędą nowe doświadczenia, a także rozwiną zainteresowania dotyczące nauki oraz eksperymentowania. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 „Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Projekt wiąże się z poznaniem historii ośmiu naukowców oraz wykonaniem ośmiu eksperymentów.

Zadania projektowe będą realizowane w formie warsztatowej, luźnej lekcji opartej na wzajemnym szacunku i budowaniu relacji z uczniami. Uczniowie będą zaś mieli możliwość doświadczania oraz samodzielnego wykonywania wszystkich eksperymentów. 

W roku szkolnym 2023/2024 będzie on realizowany w klasie 3a.