Kaliskimi śladami Stefana Szolc-Rogozińskiego

Celami tego projektu są: zapoznanie uczniów z biografią i dokonaniami Rogozińskiego, upamiętnienie słynnego kaliskiego podróżnika z okazji sprowadzenia jego prochów z Francji do rodzinnego miasta, rozwijanie uczniowskich zainteresowań oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i uczenie współpracy.