Grudniowe wyzwanie historyczne online

Celem projektu jest uświadomienie uczniom ważności przekazywania tradycji, umiejętność inicjowania przez uczniów kontaktów międzyludzkich,utrwalenie wiadomości z historii – przyczyna i skutek, zamiana daty rocznej na wiek oraz doskonalenie kompetencji informatycznych.