Edukacja outdorowa

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
Celem projektu jest nauczanie przez działanie, rozwijanie kompetencji miękkich takich jak: umiejętność współpracy, negocjacji oraz zarządzanie zasobami grupy.
Zgodnie z założeniami pedagogiki przygody propagującej nauczania przez działanie. W tak zorganizowanym procesie:
– uczymy się, a nie jesteśmy nauczani – aktywność uczniów przeważa nad podającym tokiem nauczania,
– nauczyciel z dostarczyciela wiedzy staje się inspiratorem, mentorem, przewodnikiem w procesie zdobywania informacji i umiejętności,
– uczymy się od siebie nawzajem – skuteczniej, przyjemniej i bezpieczniej uczymy się w grupie, bowiem pojedyncza osoba nigdy nie wie i nie dysponuje tym, co zespół ludzi,
– uczestnicy procesu uczenia się mają wybór, w jaki sposób chcą zrealizować założony cel, czyli osiągnąć określoną wiedzę i umiejętności,
– uczymy się, w jaki sposób treści zrealizowane w zaplanowanych, wykreowanych sytuacjach mogą być wykorzystane w realnym życiu,
– ważne są emocje – oprócz tego, czego i jak się nauczyliśmy, rozmawiamy o tym, co czujemy.