Czytam z klasą

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

CZYTAM Z KLASĄ

lekturki spod chmurki

edycja V

NA TROPACH DOBROCZYNNOŚCI

Program wspierający rozwój czytelnictwa w klasach I-IIII.

Celami programu są:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego.