Czyste powietrze wokół nas

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia. W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców będą prowadzone w klasach 0a, 0b, 0b.