Bajki, bajeczki, książki, książeczki wywołują uśmieszki

Celem innowacji realizowanej w roku szkolnym 2023/2024 w klasie 0b jest pomoc dzieciom w rozwiązywaniu ich problemów emocjonalno – społecznych, uczenie zachowań akceptowalnych społecznie, wdrażanie do kulturalnego zachowania. rozbudzanie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych.

Cele innowacji:

Cele ogólne:

 • rozbudzanie w dziecku zainteresowań czytelniczych,
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
 • propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych,

Cele szczegółowe:

 • wypracowanie przez dzieci własnych sposobów i umiejętności radzenia sobie z takimi emocjami jak smutek, strach, zazdrość, złość,
 • rozwijanie osobowości dzieci,
 • budzenie kreatywności i wyobraźni,
 • uczenie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • wypowiadanie swoich przeżyć w formie plastycznej, zabaw,
 • kształtowanie nawyku słuchania i opowiadania,
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata.