Asy Internetu

Asy Internetu to program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych i przedszkoli w całym kraju. Jego celem jest wzmacnianie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im eksplorować internet w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

W dzisiejszych czasach internet przenika wszystkie sfery życia. Często ułatwia zdobywanie wiedzy, inspiruje, pobudza kreatywność i tworzy nowe możliwości rozwoju. Program ma na celu wspieraniu dzieci, rodziców i nauczycieli w bezpiecznym korzystaniu z sieci i czerpaniu korzyści z szans i możliwości, jakie ona oferuje. 

W świecie online i offline  warto kierować się tymi samymi wartościami  – Rozsądkiem, Uważnością, Siłą (Asertywnością), Życzliwością i Odwagą. To one dają one młodym ludziom mocne fundamenty do bycia bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami  i użytkowniczkami internetu przez całe życie.