OBIETNICA ZUCHOWA

Podczas piątkowej zbiórki zuchy brały udział w misji, której celem było znalezienie szyfru otwierającego kłódkę do zapisanego Prawa Zucha. Biorąc udział w zabawie, dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek, np. że mózg słonia waży 6 kg, wykreślały też suduku, rozwiązywały zagadki matematyczne i muzyczne, a przede wszystkim współpracowały ze sobą. I tak dnia 11 lutego 2022 roku odbyła się w 3. Kaliskiej Gromadzie Zuchowej ,,Miejskie Wiewióreczki” uroczysta Obietnica Zuchowa z udziałem Pani Marty Goździelewskiej, Komendant Hufca ZHP Kalisz. Po cyklu zbiórek na temat Praw Zucha, podczas których dzieci zapoznały się ze znaczeniem poszczególnych punktów prawa, zuchy mogły otrzymać swój własny znaczek – od tej pory będą go z godnością nosiły na piersi. Przed złożeniem obietnicy każdy zuch przeszedł pomyślnie trudne, ale ciekawe i zabawne próby, szczegółowo przemyślane i przygotowane przez drużynowe. Złożenie obietnicy było dla dzieci dużym przeżyciem. Po raz pierwszy wystąpiły w mundurkach zuchowych. Na koniec na dzieci czekała ciepła kolacja. Po całej zbiórce zuchy zakasały rękawy i sprawnie posprzątały – jak na zucha przystało. To wyjątkowe spotkanie sprawiło wszystkim wiele radości i pozytywnych emocji. Czuj! Czuwaj!

Poprzednia aktualność
Ach, cóż to był za bal…
Następna aktualność
Bądźmy aktywni jak Staś