Mamo, Tato – co Wy na to?

Przedszkolaki w roku szkolnym 2020/2021 biorą udział w projekcie Mamo, Tato  – co Wy na to?, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów.

Głównym celem programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci oraz zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.
W ramach projektu Mamo, Tato – co Wy na to? dzieci kształtują prawidłowe nawyki prozdrowotne. Przedszkolaki dowiedziały się, jak wyrażać swoje emocje, jak radzić sobie ze złością. Poznały zasady zbilansowanej diety, dowiedziały się również, jak ważne jest regularne spożywanie posiłków by zdrowo rosnąć. W ramach zajęć tworzyły piramidę zdrowia, rozwijały aktywność fizyczną uczestnicząc w klasowych zawodach sportowych. Dzieci rozwiązywały zagadki, a także uzupełniały zadania w broszurce informacyjnej.