Stypendium im. św. Jana Pawła II

Archiwum kategorii: Aktualności

Rodzice uczniów, którzy chcą się ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2020/2021, mogą składać wnioski do  piątku 19.06.2020 r. – wniosek należy złożyć do skrzynki „KORESPONDENCJA” znajdującej się w szkole, przy głównym wejściu.

Warunki otrzymania stypendium:
– Średnia ocen za II półrocze roku szkolnego 2019/2020: dla uczniów klas IV-VI to minimum 5,40; uczniowie klasy VII i VIII – minimum 5,20.
– Próg dochodowy: dochód do 1.800,00 zł netto na członka rodziny
– Wyjątkowe uzdolnienia, osiągnięcia
– Wzorowa postawa społeczna i patriotyczna

  • W przypadku dwóch ostatnich kryteriów brany jest pod uwagę I oraz II okres roku szkolnego 2019/2020. Proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów, szczególnie ważny jest uzasadnienie wniosku, gdzie należy wypisać precyzyjnie osiągnięcia ucznia. 
  • Dokumenty do pobrania (wniosek oraz regulamin) są dostępne na stronie internetowej szkoły. Wniosek i oświadczenie składają się z czterech stronic, które należy drukować dwustronnie.
  • Średnią ocen należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • Dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r.

 

Regulamin

Wniosek (doc)

Wniosek (pdf)

Zasady weryfikacji dochodu

Poprzednia aktualność
Rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej na rok szkolny 2020/2021
Następna aktualność
Mój zeszyt – moją wizytówką