INFORMATYKA dla SMYKA

W klasie 1a realizowana jest innowacja pedagogiczna Informatyka dla SMYKA, która zakłada wprowadzenie programowania i kodowania w toku zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz podczas dodatkowych zajęć. Innowację wprowadzamy, aby uatrakcyjnić nauczanie, rozwinąć uzdolnienia i zainteresowanie programowaniem wśród dzieci.

Podstawą do innowacyjnych działań stało się coraz większe znaczenie posiadania umiejętności korzystania z nowych technologii. Poprzez stworzenie dzieciom warunków do poznawania nowych technologii zapewnia się im wykorzystanie ich na co dzień. Programy służą nam w wielu aspektach życia codziennego, a intensywny rozwój informatyzacji i cyfryzacji w XXI wieku wymusza zdobywanie nie tylko umiejętności obsługi, ale i nauki programowania. Najlepszym na to momentem jest okres wczesnoszkolny, w którym dzieci szybko uczą się poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania nowych technologii. Podczas codziennej nauki poprzez zabawę z robotami (m.in. ozoboty), pracę z różnymi programami (m.in. Scratch, Scottie Go), gry edukacyjne, ćwiczenia interaktywne, programy multimedialne, aplikacje, wykorzystanie I-Padów, dzieci będą rozwijać kluczowe w naszych czasach umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, kreatywnego podejścia do problemu, współpracy z rówieśnikami przy rozwiązywaniu zadań  i podstaw języka angielskiego w toku codziennych zajęć.