Ważne daty

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 27 stycznia  – 9 lutego 2020 r.
Czas trwania pierwszego okresu 2 września 2019 r. –  19 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21,22,23 kwietnia 2020 r. o godzinie 9.00,
termin dodatkowy 1,2,3 czerwca 2020 o godzinie 9.00
Czas trwania drugiego okresu 20 stycznia 2020 r.  –26 czerwca 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 26 czerwca 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

 Data Uwagi
4.10. 2019 r. piątek
2,3 stycznia 2020 r. czwartek, piątek
21,22,23 kwietnia 2020 r. egzaminy ósmoklasisty
(środa, czwartek, piątek)
12 czerwca 2020 r. piątek po Bożym Ciele

 

Spotkania wychowawców z rodzicami

10 września 2019 r. (wtorek) organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego, deklaracje na egzamin z języków obcych
19 listopada 2019 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
21 stycznia  2020 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
7 kwietnia 2020 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

 

Wtorkowe drzwi otwarte dla rodziców od 17.00-18.00

  • 10.2019 r.
  • 12.2019 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 03.2020 r.
  • 05.2020 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec II okresu