Ważne daty

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 14 stycznia – 27 stycznia 2019 r.
Czas trwania pierwszego okresu 3 września 2018 r. – 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019 r.
termin dodatkowy 3,4,5 czerwca 2019 roku
Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019 r.
termin dodatkowy 3,4,5 czerwca 2019 roku
Czas trwania drugiego okresu 27 stycznia 2019 r. –21 czerwca 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

5 października 2018 r. piątek
2 listopada 2018 r. piątek
10,11,12 kwietnia 2019 r. (egzaminy gimnazjalne) środa, czwartek, piątek
29, 30 kwietnia 2019 r., 2 maja 2019 r. poniedziałek, wtorek, czwartek

Spotkania wychowawców z rodzicami

11 września 2018 r. (wtorek) organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego, deklaracje na egzamin z języków obcych
13 listopada 2018 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
29 stycznia 2019 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
2 kwietnia 2019 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

Wtorkowe drzwi otwarte dla rodziców od 17.00-18.00

  • 09.10.2018 r.
  • 04.12.2018 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 05.03.2019 r.
  • 14.05.2019 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec II okresu