Ważne daty

 Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 17 stycznia 2022 r. – 30 stycznia 2022 r.
Czas trwania pierwszego okresu 1 września 2021 r. –  30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r. o godzinie 9.00;
termin dodatkowy 13, 14, 15 czerwca 2022 r.
Czas trwania drugiego okresu 31 stycznia 2022 r.  – 24 czerwca 2022 r.
Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, podczas których zorganizowane są zajęcia opiekuńcze

 Data Uwagi
15 października 2021 r. piątek
12 listopada 2021 r. piątek po Święcie Niepodległości
7 stycznia 2022 r. piątek po święcie Trzech Króli
2 maja 2022 r. poniedziałek przed świętem Konstytucji 3 Maja
 24, 25, 26 maja 2022 r.

27 maja 2022 r.

egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)

piątek po egzaminach

 

Spotkania wychowawców z rodzicami (prawdopodobnie będą przeprowadzane on-line)

 

28 września 2021 r. (wtorek) organizacja pomocy psychologicznej, procedury egzaminacyjne, dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty, deklaracje na egzamin z języków obcych, program wychowawczo-profilaktyczny
16 listopada 2021 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce
1 lutego  2022 r. (wtorek) informacja o wynikach na koniec I okresu
26 kwietnia 2022 r. (wtorek) zapoznanie z wynikami w nauce

 

Wtorkowe drzwi otwarte/konsultacje on-line dla rodziców od 17.00-18.00

  • 19.10.2021 r.
  • 14.12.2021 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi na koniec I okresu
  • 29.03.2022 r.
  • 10.05.2022 r. – zawiadomienie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi ocenami zachowania na koniec II okresu