Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 …

 Czytaj dokument

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017 r.

 

 Regulamin szkoły …

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny …

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Regulamin Rady Rodziców …

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Ceremoniał szkolny …

  Czytaj dokument
  Czytaj dokument

Monitoring wizyjny …

  Czytaj dokument

Regulamin udostępniania boiska szkolnego …

  Czytaj dokument

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH …

  Czytaj dokument

Pozostałe dokumenty dostępne są w dzienniku elektronicznym w zakładce DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.