Dokumenty

Regulamin szkoły …

Czytaj dokument
Czytaj dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny …

Czytaj dokument

Regulamin Rady Rodziców …

Czytaj dokument
Czytaj dokument

Ceremoniał szkolny …

Czytaj dokument
Czytaj dokument

Monitoring wizyjny …

Czytaj dokument

Regulamin udostępniania boiska szkolnego …

Czytaj dokument

Dokumenty dotyczące zagrożenia terrorystycznego …

Instrukcja – Czytaj dokument

Procedura postępowania – Czytaj dokument

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH …

Czytaj dokument

COVID-19  – PROCEDURY

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1.09.2021

Zasady pobytu ucznia, rodzica … od 1.09.2021

Zasady postępowania dla nauczyciela … od 1.09.2021 r.

Procedury bezpieczeństwa

Zasady postępowania dla nauczyciela

Zasady postępowania dla ucznia

Karta charakterystyki (1)

Karta charakterystyki (2)

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Czytaj dokument

Pozostałe dokumenty dostępne są w dzienniku elektronicznym w zakładce DOKUMENTY oraz w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.