Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna

 • Weronika Kaleta
 • Daria Otmianowska
 • Marta Porębna-Jesiołowska
 • Julia Sudolska
 • Paulina Wenzel

język polski

 • Katarzyna Garnuszewska
 • Elżbieta Grzesiak
 • Ewa Kwaśniewska
 • Małgorzata Olejniczak
 • Paulina Okrasa

historia i wos

 • Paulina Marciniak
 • Elżbieta Zimna

język angielski

 • Joanna Banaszak
 • Jolanta Jaruszewska
 • Katarzyna Skonieczna
 • Łukasz Witczak
 • Paulina Wenzel

język niemiecki

 • Ewa Ignor

zajęcia artystyczne

 • Anna Pelissier
 • Beata Ławińska

religia

 • dk. Tomasz Dytfeld
 • Agnieszka Kowalska

pedagog szkolny

 • Anna Czajkowska

wych. do życia w rodzinie

 • Izabela Stankiewicz

biblioteka

 • Anna Czyż
 • Paulina Okrasa

matematyka

 • Andrzej Czajkowski
 • Małgorzata Kabała
 • Urszula Wosik
 • Izabela Ziemska

fizyka

 • Ewa Missałła
 • Mirosław Szymczak

chemia

 • Mirosław Szymczak
 • Izabela Stankiewicz

biologia

 • Małgorzata Urbaniak
 • Agnieszka Kowalska

geografia

 • Ewa Wielgórska

wychowanie fizyczne

 • Rafał Jamrozik
 • Anna Jangas
 • Małgorzata Niemier – Gorzkiewicz
 • Mariusz Purczyński
 • Jakub Szczepaniak
 • Izabela Stankiewicz

edukacja dla bezpieczeństwa

 • Andrzej Czajkowski

zajęcia techniczne

 • Beata Ławińska

informatyka

 • Andrzej Czajkowski
 • Małgorzata Kabała

świetlica

 • Magdalena Karasińska
 • Anna Pelissier
 • Marlena Lipa
 • Rafał Jamrozik
 • Małgorzata Niemier – Gorzkiewicz
 • Paulina Marciniak

nauczyciele wspomagajacy

 • Paulina Okrasa
 • Marlena Lipa