Klasa dwujęzyczna

Przedmioty dwujęzyczne:

Fizyka:

Nauczyciel prowadzący fizykę w języku angielskim stara się zawsze podążać za tematami przerabianymi na lekcjach fizyki w języku polskim. W drugiej klasie uczniowie poznają zasadę dynamiki Newtona, zagadnienia związane z pracą, energią i mocą. W klasie trzeciej realizowany jest dział elektryczność. Na lekcji stosowane są autorskie materiały przygotowane specjalnie dla uczniów. Na zajęciach nauczyciel stosuje różnorakie techniki, tj. wykład, symulacja, eksperyment/doświadczenie, prezentację materiału za pomocą filmików

Historia powszechna:

Program do nauczania historii powszechnej opracowany został przez native speakera -pana Paula Hackinga, który ukończył w 2000 roku historię na Uniwersytecie Purdue w Indianie w USA. W pierwszej klasie uczniowie poznają historię starożytną, w drugiej historię Wielkiej Brytanii, a w trzeciej historię Stanów Zjednoczonych. Zajęcia prowadzone są w przystępny dla uczniów i bardzo ciekawy sposób. Pan Paul używa prezentacji Power Point, elementów dramy historycznej (przedstawienia teatralne wprowadzające historyczne postacie), tekstów źródłowych, własnych zdjęć oraz filmików historycznych, tak by przybliżyć skomplikowane zawirowania historii w różnych regionach świata.

Konwersacje:

Zajęcia prowadzone są przez native speakera -pana Paula Hackinga. Nauczyciel w niesamowicie żartobliwy i emocjonujący sposób próbuje wciągnąć do rozmowy nawet najbardziej nieśmiałe i małomówne osoby. Założeniem zajęć jest przybliżanie zjawisk kulturowo-społecznych, nowych i starych trendów w anglosaskim kręgu kulturowym oraz stawianie uczniów w realnych sytuacjach językowych. Na zajęciach uczeń dowie się zatem, na przykład jak wygląda obiad przeciętnego Amerykanina, jakie są atrakcje turystyczne w USA, ale również jak poprosić o pizzę czy coca -colę w USA? Na zajęciach stosowane są różne techniki pożyteczne w rozmowie: gry i zabawy językowe, TPR (zajęcia z wykorzystaniem ruchu), drama, ice breakers (rozgrzewki przełamujące lody w konwersacji), mingle activities (wymieniające się pary w dialogach), dialogi.

Literatura powszechna:

Celem programu literatury powszechnej nie jest wpajanie pojęć i zagadnień literackich w języku angielskim za wszelką cenę, pomijając możliwości odbiorcze ucznia ,ale raczej pobudzanie do myślenia młodego odbiorcy literatury i dzieł kultury w taki sposób, by widział zależności, podobieństwa i różnice dokonań wspólnoty Basenu Morza Śródziemnego i czerpał ze źródła wiedzy europejskiej. Tak dla młodego Anglika, jak i Polaka( w odpowiedni sposób poprowadzonego przez nauczyciela) interpretacja Biblii, mitologii greckiej, ,,Małego Księcia’’, ,,Hobbita ‘’czy ,,Asterixa i Oberiksa ‘’będzie zbieżna i na pewno nie przysporzy większych problemów. Obydwoje bowiem wyrastali w tym samym kręgu cywilizacyjno-kulturowym. Polscy uczniowie będą mieli okazję przekonać się, że nie są „samotną wyspą” , a przyswajanie znanych dzieł w języku angielskim, zwłaszcza literatury anglojęzycznej nie powinno polskiemu uczniowi zakłócać odbioru i z pewnością wzbogaci jego interpretację o walor językowy dzięki obcowaniu z tekstem w oryginale. Założeniem nauczyciela literatury jest stopniowe wprowadzanie terminologii teoretyczno-literackiej, potrzebnej do opisu dzieł kultury, w miarę potrzeby posiłkowanie się językiem polskim, odwoływanie się do tłumaczeń dzieł w języku polskim ,cały czas opierając się na wypracowanym przez polonistów rozkładzie nauczania języka polskiego.

Zajęcia artystyczne / muzyka

Na lekcjach muzyki w języku angielskim uczniowie zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi historii muzyki na przestrzeni wieków oraz biografiami najwybitniejszych kompozytorów. Tematyka zajęć zgodna jest z treściami zawartymi w podstawie programowej. Podczas zajęć artystycznych z zakresu muzyki uczniowie poznają słownictwo angielskie poprzez pracę z piosenkami anglojęzycznymi. W czasie wykładu nauczyciel posiłkuje się filmami, slajdami, nagraniami piosenek, stosuje metody aktywizujące.

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz
odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje
różnorodne treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, treści dotyczące organizacji działań
ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Większość zajęć oprócz treści
informacyjnych zawiera elementy zadań praktycznych: stąd częste dramy, symulacje, wizualizacje,
ćwiczenia praktyczne z fantomem, nauka opatrywania ran, itp.
Nauczyciel wprowadza słownictwo, krótkie teksty i filmiki edukacyjne w języku angielskim dotyczące
przedmiotu. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy odbywają się w języku polskim.

 

Wiedza o społeczeństwie 

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie uczniowie są wprowadzeni w świat wartości, w tym ofiarności,
współpracy, solidarności, altruizmu, tolerancji, patriotyzmu i szacunku dla tradycji. Uczniowie mają
możliwość wypowiadania się na bieżące tematy i sprawy, żywo biorą udział w dyskusjach i debatach.
Dzięki przeróżnym metodom i formom nauczania (np. debaty, gry planszowe, studium przypadku,
metodzie „Sześć myślowych kapeluszy”) udaje się zachęcić uczniów do nauczanych treści a także,
mamy nadzieję, przekonać ich do aktywności obywatelskiej teraz i w przyszłości.
Nauczyciel w klasie dwujęzycznej wprowadza słownictwo, krótkie teksty i filmiki edukacyjne w języku
angielskim dotyczące przedmiotu. Uczniowie przedstawiają też jedną wiadomość w „prasówce” po
angielsku. Wszystkie formy sprawdzania wiedzy odbywają się w języku polskim.

https://www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz/videos/1529368817191586/?hc_ref=ARSgqvmo05GE4voYOID9awDCayn49gmyuzd_O0CYdlS2XqBt4Mw0KZGpfGdm5rEMj08