Klasa dwujęzyczna – nowy wymiar nauki od klasy siódmej

Archiwum kategorii: Aktualności

   Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2018 roku rozpocznie naukę w naszej szkole, mającej  już  pięcioletnie doświadczenie w kształceniu dwujęzycznym. Nauczanie to polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: geografia, biologia, fizyka, literatura powszechna, historia powszechna, muzyka i zajęcia artystyczne, wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim. Nasi nauczyciele – specjaliści od nauczania dwujęzycznego – mają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i wykładanego przez siebie przedmiotu. Uczniom zapewnia się również  stały kontakt z native speakerem – panem Paulem Hackingiem, Amerykaninem, który prowadzi konwersacje i zajęcia z historii powszechnej. Absolwenci naszych klas dwujęzycznych mogą kontynuować naukę w klasie dwujęzycznej lub w klasie z maturą międzynarodową w liceum, a niektórzy podejmują naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii. Jest to też bezpłatna oferta dla każdego ucznia, który chce szczególnie pogłębić swoją znajomość języka angielskiego, to szansa na kontakt z żywym językiem obcym i na nabycie umiejętności językowych ze słownictwem specjalistycznym dla danych przedmiotów ułatwiających dalszą naukę. Uczniowie pracują w grupach zgodnie z zaawansowaniem językowym, aby mogli optymalnie skorzystać z nauczania. Wszystkie zajęcia odbywają się w ramach planów lekcji bez konieczności uczęszczania na dodatkowe popołudniowe zajęcia językowe.

Od września 2017 r. dodatkowe lekcje przygotowujące do nauki dwujęzycznej są prowadzone przez naszych specjalistów już  w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

Rekrutacja do klas dwujęzycznej  będzie przeprowadzana według poniższego harmonogramu:

7 maja do 25 maja 2018 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych

(złożone wcześniej wnioski uprawniają do przystąpienia do testu i nie jest wymagane ponowne składanie dokumentów).

8 czerwca 2018
godz. 14:00
Test predyspozycji językowych z języka angielskiego (60 minut)
15 czerwca 2018 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych.
do 22 czerwca 2018 Składanie świadectw ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.
27 czerwca 2018 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy siódmej dwujęzycznej.
Poprzednia aktualność
PROJEKT ZDROWA JA
Następna aktualność
WYNIKI TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH KANDYDATÓW DO KLASY VII DWUJĘZYCZNEJ