Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Archiwum kategorii: Aktualności

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kaliszu świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. Uroczystość przypada 20 listopada. To wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na najmłodszych oraz ich potrzeby. Uchwalony w 1989 roku dokument gwarantuje wszystkim najmłodszym równość wobec przepisów. Każdy młody człowiek, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny, podlega takim samym regułom, które powinny być respektowane wszędzie, na całym świecie. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkich na świecie. W tym dniu w wielu krajach duzi i mali podejmują wspólne inicjatywy.

Rocznica uchwalenia Konwencji to okazja, aby z jednej strony uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każdy młody człowiek powinien móc z nich korzystać, z drugiej zaś to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym niedorosłym na świecie, których prawa są naruszane. To radosne swięto z poważnym przesłaniem. Nasza szkoła zorganizowała w ramach tego dnia kampanię społeczną: uczniowie wykonywali plakaty, rozdawali ulotki, przygotowali gazetkę szkolną oraz nagrywali krótkie filmiki i piosenki na temat praw dziecka. Wszyscy ubrali się na niebiesko oraz wykonali wspólne fotografie.

Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Chronią one najmłodszych, ale i wspierają ich w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w jej zagwarantowaniu i respektowaniu. Przybliżanie treści dokumentu najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami i daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Lena Kowalska w piosence ,,Prawa dziecka” https://www.facebook.com/szkolapodstawowa3.kalisz/videos/1589020835191757/

Poprzednia aktualność
Konkurs plastyczny "Mój różaniec"
Następna aktualność
Z tabliczką mnożenia za pan brat