STYPENDIA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Archiwum kategorii: Aktualności

Informujemy, iż uczniowie pragnący ubiegać się o stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o składanie wniosków u pedagoga szkolnego do dnia 23.06.2022 roku.

Warunki otrzymania stypendium:

  • Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV-VIII
  • Średnia ocen na podstawie ocen z przedmiotów obowiązujących za dany rok szkolny:
    • uczniowie klas IV-VI – minimum 5,70 (w przypadku absolwentów szkoły podstawowej należy podać średnią ocen uzyskaną z przedmiotów w danym roku szkolnym, a nie średnią ze świadectwa na zakończenie szkoły) 
    • uczniowie klasy VII i VIII – minimum 5,20
  • Próg dochodowy: dochód do 2.000,00 zł netto na członka rodziny
  • Dodatkowe osiągnięcia w nauce – potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
  • Aktywna postawa społeczna – potwierdzona odpowiednimi opiniami lub dokumentami /oświadczeniem

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie:

Poprzednia aktualność
Pierwszaki poznają swoje miasto
Następna aktualność
5a na warsztatach w Centrum Rysunku i Grafiki