,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Archiwum kategorii: Aktualności

W naszej szkole, z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, jest realizowany program edukacji antytytoniowej ,,Nie pal przy mnie, proszę”. Cele tego programu to:  zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Podczas zajęć uczniowie pracują metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku, w programie zostały zawarte uporządkowane treści dotyczące zdrowia.

Poprzednia aktualność
Wędkarski sukces Wirginii
Następna aktualność
Kolorowy Dzień Dziecka