Podsumowanie całorocznej pracy nad projektem

Archiwum kategorii: Klub Europejczyka

Ogólnym celem projektu CEO Młody Obywatel jest umożliwienie młodym ludziom prowadzenia działań służących wzrostowi zaufania, współpracy miedzy ludźmi, poczucia tożsamości lokalnej i lepszej komunikacji w społecznościach lokalnych.

Uczniowie Klubu Europejczyka Ad Astra w Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego biorący udział w projekcie badali lokalny kapitał społeczny. Na podstawie wniosków wyciągniętych z badań młodzi ludzie zaangażowali się w działania budujące kapitał społeczny w tych obszarach, w których jego stan jest najsłabszy. W ten sposób zrodził się pomysł własnego projektu promującego tożsamość lokalną zatytułowany Kalisz wielokulturowy w zabytkowych nagrobkach. Jego celem jest promowanie Kalisza jako miasta wielokulturowego, poszukiwanie historii ukrytych w nagrobkach oraz zachowanie pamięci o starych, zabytkowych cmentarzach.

Wszystkie młodzieżowe działania lokalne, podejmowane w ramach projektu, zostały przedstawione w czasie prezentacji lokalnej 20 maja, podczas XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – etap powiatowy, który odbył się w naszej szkole.

  Pełny tekst sprawozdania

Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia >> >>

Poprzednia aktualność
Lekcja patriotyzmu
Następna aktualność
Młody obywatel – prezentacja projektu w Warszawie