OMNIBUS (2017-2019)

Projekt OMNIBUS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres wsparcia:

  • realizacja zajęć z zakresu kompetencji kluczowych,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • indywidualne wsparcie uczniów ze specyficznymi potrzebami,
  • doskonalenie umiejętności nauczycieli,
  • doposażenie pracowni przedmiotowych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku szkolnym 2017/18. Uczniowie uczestniczyli wówczas w dodatkowych zajęciach z matematyki i j. angielskiego. W obecnym roku szkolnym (2018/19) grupy projektowe pracują w ramach przedmiotów przyrodniczych: chemii, fizyki i biologii.