Emocja – międzynarodowy projekt edukacyjny

Międzynarodowy projekt edukacyjny

Emocja 

wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży 

 

Projekt ten skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. 

AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka 

Integrative Saturday School in Bristol 

REALIZATORZY PROJEKTU: Klasa 2a z wych. Julią Sudolską

REALIZATORZY PROJEKTU: Klasa 4a z wych. Pauliną Okrasą

 CELE OGÓLNE PROJEKTU: 

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. 
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. 
 • Integracja zespołu klasowego. 
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. 
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. 
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości. 

        CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • Kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży. 
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi. 
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”. 
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji. 
 • Eliminowanie zachowań agresywnych. 
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji. 

 

   CZAS TRWANIA PROJEKTU: wrzesień 2021 – czerwiec 2022

Mamy nadzieję, że projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci będzie doskonałą zabawą do poznawania siebie i życia w grupie szczególnie po trudnym czasie spędzonym w domu wywołanym pandemią.

Projekt ten wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ NAM: 

Anna Brych ze Szkoleń z Wyobraźnią; Alicja Biernacka z Terapeutycznego ABC; Anna Jurek- child and adolescent counsellor, educator ; Anna Piotrowicz oraz Paulina Skalska z Bookarnik.pl; Sławomira Wiśniewska oraz Izabela Olendzki z księgarni internetowej CZYTAM I MÓWIĘ PO POLSKU; Ewa Plummer z Klubu Nauczyciela; MiguMig- zabawy z językiem migowym Jowity Łechtańskiej; Integracyjną Polską Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu; Daria Wilkinson Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej; Paluszkowe Rozśpiewanki.