Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

Zajęcia dostępne od 02 października 2017 r.

rodzaj zajęć

dla kogo

nauczyciel

sala

kiedy

Nauczanie wczesnoszkolne

Klub Odkrywców – zajęcia rozwijające

P1a

Anna Matuszkiewicz

I7

poniedziałek 11.45 – 12.30

Klub Odkrywców – zajęcia rozwijające

P1b

Paulina Wenzel

I5

środa 11.45 – 12.30

Zajęcia wyrównujące wiedzę z edukacji wczesnoszkolnej

P1a

Anna Matuszkiewicz

I7

poniedziałek 12.35 – 13.20

Zajęcia wyrównujące wiedzę z edukacji wczesnoszkolnej

P1b

Paulina Wenzel

I5

wtorek 11.45 – 12.30

J.polski

Zajęcia wyrównawcze

P7a, G2b, G3a

Małgorzata Olejniczak

II7

wtorek 15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze

G3b,

Ewa Kwaśniewska

I3

poniedziałek 14.30 – 15.15

Zajęcia rozwijające

P7b, G2d

Ewa Kwaśniewska

I3

wtorek 15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze

G2c, G3c

Elżbieta Grzesiak

I6

środa 13.40 – 14.25

Zajęcia wyrównawcze

G2a, G3d

Okrasa Paulina

I3

wtorek 15.15-16.00

Zajęcia teatralne

G2b

Małgorzata Olejniczak

II7

wtorek 14.30 – 15.15

Zajęcia teatralne

G3c

Elżbieta Grzesiak

I3

środa 12.45 – 13.30

Język angielski

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

kl. 3 gim

Jolanta Jaruszewska

II10

wtorek 15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównujące braki

kl. 2 gim

Jolanta Jaruszewska

II10

poniedziałek 14.30 – 15.15

Koło języka angielskiego

G2d

Joanna Banaszak

II7

poniedziałek 14.30 – 15.15

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

P4a

Katarzyna Skonieczna

I6

czwartek 08.00 – 08.45

środa 13.40 – 14.25

Zajęcia wyrównujące braki

chętni

Sławomir Szurek

dostępna

środa 14.30-16.00

  Język

niemiecki

Język niemiecki na co dzień

chętni

Izabela Stępień

I2

środa 15.15-16.00

 

Historia

Koło historyczne

chętni

Elżbieta Zimna

I1

wtorek 15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównujące braki z historii

chętni

Elżbieta Zimna

dostępna

poniedziałek 14.30 – 15.15

Klub Europejczyka – zajęcia rozwijające i wyrównujące braki

chętni

Magdalena Gibus

I4

piątek 13.40 – 15.15

Informatyka

E-informatyka

P4a

Małgorzata Kabała

II4

poniedziałek 12.45 – 13.30

E-informatyka

G2b

Andrzej Czajkowski

II5

środa 08.00 – 08.45

Przedmioty ścisłe

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki

G2a

Kazimiera Kosik

II10

środa 14.30 – 15.15

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki umiejętności

G3a, G3d

Andrzej Czajkowski

II5

piątek 08.00 – 08.45

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki umiejętności

chętni, P7b, P4a

Izabela Ziemska

II8

poniedziałek 14.30 – 15.15

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki umiejętności

G2b, G2d

Izabela Ziemska

II8

środa 14.30 – 15.15

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki umiejętności

G3c, P7a

Małgorzata Kabała

II9

poniedziałek 15.15 – 16.00

Matematyka – zajęcia wyrównujące braki umiejętności

G2c, G3b

Urszula Wosik

II8

wtorek 15.15 – 16.00

Matematyka – zajęcia rozwijające

chętni

Urszula Wosik

II8

czwartek 14.30 – 15.15

Biologia –  konsultacje biologiczne

chętni

Małgorzata Urbaniak

II3

po uzgodnieniu z nauczycielem

Geografia – zajęcia wyrównujące braki

chętni

Ewa Wielgórska

II3

środa 14.30 – 15.15

SKKT – przygotowania do rajdów, konkursów geograficznych

chętni

Ewa Wielgórska

II3

środa 15.15 – 16.00

Chemia – zajęcia wyrównawcze

P7a, G3d

Barbara Fiechowska

II2

wtorek 15.15 – 16.00

Fizyka/chemia – zajęcia wyrównawcze

chętni

Mirosław Szymczak

II1/II2

poniedziałek 14.30-16.00

Fizyka – zajęcia wyrównujące braki

chetni

Ewa Missałła

II1

wtorek 15.15 – 16.00

Fizyka – przygotowanie do konkursów, egzaminu gimnazjalnego, prace projektowe

chętni

Ewa Missałła

II1

wtorek 16.00-16.45

 

inne

 

Zajęcia fitnes

chętni

Izabela Stankiewicz

salka

wtorek 15.15-16.45

Kółko plastyczno-techniczne

chętni

Beata Ławińska

I6

wtorek 14.30 – 16.00

Gry i zabawy ruchowe

P4a

Jakub Szczepaniak

sala gim

wtorek 13.40 – 14.25

Piłka nożna

G3a

Jakub Szczepaniak

sala gim

piątek 15.15 – 16.00

Gry i zabawy ruchowe

P1a, P1b

Anna Jangas

sala gim

wtorek 12.30 – 13.30

Tenis stołowy

chętni

Małgorzata Niemier

sala gim

poniedziałek 14.30 – 16.00

Zajęcia ogólnorozwojowe

chętni

Mariusz Purczyński

sala gim

piątek 15.20 – 16.20

Zajęcia wokalne

chętni

Anna Pelissier

dostępna

wtorek 15.15 – 16.00

Zajęcia logopedyczne

Anna Pelissier

dostępna

wg harmonogramu

Zajęcia na siłowni

chętni

Rafał Jamrozik

siłownia

czwartek 14.30 – 15.15

Szkolne Koło Rowerowe

chętni

Małgorzata Urbaniak, Agnieszka Kowalska

II3

wg harmonogramu imprez

Prace ręczne

chętni

Kazimiera Kosik

dostępna

poniedziałek 14.30 – 15.15

Samorząd uczniowski

chętni

Ewa Ignor, Joanna Banaszak

I4

piątek 13.40 – 14.25

Zajęcia z uczniami przejawiającymi trudności szkolne i sprawiającymi trudności wychowawcze, emocjonalno-społeczne

Anna Czajkowska

gabinet

pedagoga

wtorek 14.30 – 15.15

środa 14.30 – 15.15