Z mapą przez świat

Z mapą przez świat to innowacja, która zaprasza dzieci do cyklu zajęć i w podróż przez siedem kontynentów, przedstawiając bogactwo kultur, cywilizacji oraz przyrody z zakątków świata. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: podróż poznawcza przez siedem kontynentów, praca w grupie lub w małym zespole, metoda stacji zadaniowych wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Znajomość innych kultur, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości. Rozumienie wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego. Ukierunkowanie na otwartość oraz wdrożenie do szacunku wobec ludzi i świata przyrody. Rozbudzenie ciekawości poznawczej.
Zajęcia są obudowane szeregiem narzędzi dzięki którym uczeń w angażujący sposób dokumentuje przebieg swojej podróży, są to np. paszport podróżnika, bilet, karta kontynentu itp.
Zajęcia opierają się na wykładzie: wykład w oparciu o prezentację multimedialną plus działanie przy stacjach zadaniowych, gdzie uczniowie mają okazję wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę oraz uczyć się poprzez działanie. Praca przy stacjach zadaniowych kształtuje też kompetencje miękkie tj. umiejętności współpracy i komunikacji w grupie, twórcze i krytyczne myślenie.