Telefon nie jest całym światem, cały świat jest obok

Innowacja organizacyjna.

Cel nadrzędny: 

wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu bez telefonu jako alternatywy serfowania w sieci i samotności w wirtualnym świecie

Cele szczegółowe:

– integracja, rozładowywanie nagromadzonych emocji w trakcie lekcji oraz zdrowe współzawodnictwo podczas Aktywnych przerw organizowanych z użyciem gier korytarzowych,

– wykorzystanie wyposażenia pozyskanego w ramach projektu rządowego Laboratoria przyszłości – radiowęzła szkolnego – do wykorzystania terapeutycznego wpływu muzyki i budowania przyjaznej atmosfery:  taneczne przerwy i karaoke,

Tygodnie Dobrych Myśli zawierające treści profilaktyczne, pomagające znaleźć w sobie moc i uwrażliwiające na obecność i potrzeby drugiego człowieka, który tę moc może potęgować,

– projekt nauczycieli wychowania fizycznego zachęcająca do aktywności fizycznej podczas dni wolnych: rajdy, biegi, zawody sportowe,

– wykorzystanie możliwości prac domowych typu AiR jako atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w domu służącego rozwojowi i umożliwiających budowanie poczucia własnej wartości.