Szkoła przyjazna pokoleniu Z

Projekt Szkoła Przyjazna Pokoleniu Z – to kolejne działania zmierzające do wdrożenia TK w naszej Szkole. Udział nauczycieli wszystkich zespołów przedmiotowych w szkoleniach w ramach Lekcji Enter pozwolił na uporządkowanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w poruszaniu się w świecie cyfrowym, umożliwiając im przeorganizowanie warsztatu pracy i prowadzenie lekcji i innych zajęć w języku, i przy użyciu technologii zbliżającej pokolenie nauczycieli do świata pojęć i języka pokolenia Z.

HISTORIA:

Od lat podejmujemy działania, by szkoła była nowoczesna, a wiedza i umiejętności przekazywane były w sposób przyjazny i odwołujący się do doświadczeń naszych uczniów. Wciąż poszukujemy płaszczyzny do umożliwienia uczniom jak najbardziej wszechstronnego rozwoju. Nasza szkoła wciąż się zmienia, walcząc o wysoką jakość nauczania w systemie gimnazjalnym pozyskaliśmy już spore doświadczenie i wyposażenie służące starszym uczniom: salę do wideokonferencji, w której odbywały się spotkania z uczniami z całego świata dla klas dwujęzycznych. Zakupione iPady i komputery pozyskane podczas realizacji zmagań w ramach projektów zewnętrznych pomagały uczniom kształcić umiejętności kluczowe w trakcie międzyprzedmiotowych webquestów. Laboratoria językowe wspomagały zdobywanie umiejętności z języków obcych w klasach dwujęzycznych, a pracownie informatyczne były stworzone z myślą o wszystkich uczniach, a w szczególności tych, którzy szykowali się do przyszłych klas z programowaniem, czyli uczniów e-klas. Przekształcenie naszej szkoły w szkołę podstawową w naturalny sposób wymusiło kolejne zmiany wyposażenia i konieczność zorganizowania rozwiązań nowatorskich w trosce o najmłodszych uczniów. Od samego początku realizacja innowacji organizacyjnych Informatyki dla Smyka oraz przygotowującej do dwujęzyczności innowacji FUNtastyczny angielski wiązały się z pozyskaniem monitorów interaktywnych i wyposażeniem każdej klasy w urządzenia umożliwiające prace metodami aktywnymi z użyciem TK. 

WSPÓŁCZEŚNIE:

Najważniejsze elementy wdrażania TIK:

  1. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek: nauczyciele co roku uczestniczą w szkoleniach związanych z TK, w roku w 2021/2022 roku wzięli udział w 15 różnorodnych szkoleniach związanych z TIK. Jeżeli szkolenie skierowane było do pojedynczych osób, to następnie w zespołach przedmiotowych dzielili się wiedzą z innymi. Udział w inicjatywach zorientowanych na podnoszenie umiejętności w zakresie korzystania z TIK przez nauczycieli przełożył się też na kolejne pomysły i inicjatywy związane z wykorzystaniem technologii. Pojawiły się m.in. projekty edukacyjne i innowacje. 
  1. Wyposażenie szkoły: zyskaliśmy dostęp do światłowodowego internetu, co w znaczny sposób wpłynęło na jakość pracy z użyciem TK, baza szkoły jest systematycznie modernizowana i uzupełniana:  począwszy od 2019 w szkole pozyskano wiele pomocy do nauki z wykorzystaniem technologii. Obecnie w szkole zainstalowanych jest 9 monitorów interaktywnych i 3 tablice, w pozostałych klasach znajdują się projektory umożliwiające pracę z wykorzystaniem TK. Z różnych środków zakupiono także m.in. mikrokontrolery,  zestawy do kodowania dla najmłodszych, tablety graficzne, roboty edukacyjne, Empiriusza – wirtualne laboratorium chemiczne i drukarkę 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie do wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
  1. Wykorzystanie TIK w nauczaniu: dzięki mobilnym pracowniom i specjalistycznym programom multimedialnym nauczyciele mogą systematycznie rozwijać ofertę zajęć z wykorzystaniem technologii. Na większości lekcji wykorzystywane są laptopy, iPady, tablety i monitory interaktywne. Wprowadzono do planu zajęć edukacyjne gry, kodowanie, programowanie, grafikę komputerową. Realizowana jest innowacja programowa Informatyka dla Smyka. Planowane jest zakupienie kolejnych iPadów, by można było sprawdzać wiedzę na Test portalu czy innych platformach bez konieczności używania telefonów komórkowych.

Wykorzystanie technologii wpłynęło na zwiększenie zainteresowania uczniów i uczennic udziałem w różnorodnych projektach i konkursach, w których uzyskują nagrody i wyróżnienia. Nauczyciele wykazują się inicjatywą, aby na bieżąco doszkalać się i pokazywać innym, że porozumienie międzypokoleniowe jest możliwe przy dobrej woli obu stron i ciągłej pracy nad poszukiwaniem sposobów jak najlepszej komunikacji, a dystans dotyczący różnic wieku niewątpliwe skracają nowoczesne technologie.

Projekt Szkoła Przyjazna Pokoleniu Z  koordynuje dyrektor Katarzyna Garnuszewska oraz nauczyciel informatyki Mirosław Szymczak, nauczyciel wczesnoszkolny Daria Otmianowska