SMART KIDS – pierwsze kroki w dwujęzyczność.

SMART KIDS – pierwsze kroki w dwujęzyczność

(Dwujęzyczne dzieci w klasie II)

W roku szkolnym 2019/20, w klasie 2 a i 2 b została wdrożona innowacja pedagogiczna – programowa z zakresu Content and Language Integrated Learning – czyli zintegrowanej nauki języka angielskiego i treści przedmiotowych (nauczanie dwujęzyczne).

Innowacja ma zwiększyć motywację uczniów do nauki języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy oraz wzmocnić efektywność nauczania języka angielskiego oraz treści przedmiotowych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W programie innowacji nacisk położony jest również na stymulowanie umysłu i aktywizowanie umiejętności myślowych np.: identyfikowanie, opisywanie, definiowanie, klasyfikowanie, odszukiwanie podobieństw i różnic, opisywanie procesów i cyklów, układanie we właściwej kolejności, analizowanie przyczyn i skutków, wnioskowanie, rozwiązywanie problemów, ocenianie, ewaluacja według przyjętych kryteriów, selekcjonowanie itp.

W programie przyjęto zasadę „one step behind”, czyli treści wprowadzane (powtarzane) w języku obcym nie są prezentowane jako pierwsze i są zawsze na niższym poziomie trudności niż te, które wprowadza się w języku ojczystym.

Tematyka zajęć obejmuje treści realizowane w edukacji wczesnoszkolnej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.), koncentrując się zwłaszcza na wzbogacaniu edukacji przyrodniczej, matematycznej i treściach kulturowych obszaru krajów anglojęzycznych.