Przystań w sieci

 

Osoba realizująca projekt: Andrzej Czajkowski

Uczestnicy projektu: uczniowie klas 7a, 8a

Projekt edukacyjny Przystań w sieci powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska. Wpisuje się w cele polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narzędzi cyfrowych”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów.

Jednym z celów programu było dostarczenie wsparcia dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, którzy pracują z młodzieżą w wieku od 13 r. ż i poszukują informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści. Swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online można było poszerzyć za pośrednictwem platformy e-learningowej. Na platformie znajdowały się kursy e-learningowe, stworzone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Nauczyciel realizujący projekt zapoznawał się z materiałami kursu i po zaliczonym teście mógł udostępnić dane  materiały uczniom.  Kursy obejmowały sześć modułów edukacyjnych: Prywatność w sieci, Cyberprzemoc, Cyberzagrożenia, Szkodliwe i niebezpieczne treści, Cyfrowe ślady i reputacja online oraz Fałszywe informacje. Po zapoznaniu się z materiałami uczniowie również rozwiązywali test końcowy.  Zaliczenie testu było potwierdzone certyfikatem. Cieszy, że wysiłek wielu uczniów z klas 7a i 8a został nagrodzony kompletem certyfikatów.